Garantiniai įsipareigojimai

Paslaugų centras

GARANTIJOS SĄLYGOS.

„JVC Polska“ Sp. z o.o. garantuoja tinkamą „JVC“ firmos įrangos veikimą, atitinkantį aptarnavimo instrukcijoje aprašytas technines eksploatacijos sąlygas. Garantija suteikiama 24 mėn. nuo pirkimo datos. Šiuo laikotarpiu nustatyti trūkumai įgaliotame aptarnavimo punkte (ASS) bus pašalinti nemokamai. Garantija suteikiama tik fizinio asmens asmeniniams tikslams skirtai įrangai, kurią jis įsigijo nesusijusiais su profesine ir ūkine veikla tikslais. Garantija nesuteikiama ūkinei veiklai naudojamiems įrenginiams. „JVC Polska“ garantija suteikiama Lenkijoje ir Europos Sąjungoje bei įgaliotų atstovų aptarnaujamose parduotuvėse pirktiems gaminiams ir galioja Lenkijos Respublikos bei Europos Sąjungos teritorijose. Garantija suteikiama tokiomis sąlygomis: garantinis aptarnavimas ASS bus suteiktas tik pateikus sugedusio gaminio pirkimo patvirtinimą su nurodytu pardavėjo PVM kodu ir garantijos dokumentą su lipduku, kuriame turi būti nurodytas įrenginio pavadinimas, modelis ir gamyklinis numeris. ASS turi teisę atsisakyti suteikti garantinį aptarnavimą, jei bus nustatyti kokie nors dokumentų ar įrangos neatitikimai reikalavimams, plombų pažeidimai, neįgaliotų asmenų remonto atvejai.

1. Šiuo Pardavėjas įpareigoja buitinės technikos taisyklas nemokamai šalinti gaminių defektus (technologinius, atsarginių dalių ir medžiagų), pakeičiant sugedusias dalis, blokus ir pan.

2. Gedimų šalinimas atliekamas remiantis Serviso instrukcijoje apibrėžiamais reikalavimais, o taip pat įgaliotojo serviso centro Gaminių Standartais.

3. Garantiniai Įsipareigojimai neapriboja Vartotojo teisių, o tik apibrėžia sąlygas, kuriomis turi būti taisomas gaminys.

4. 1-ame punkte paminėti Garantiniai Įsipareigojimai negalioja, jei: • Gaminiu buvo naudojamasi netinkamai, pvz., komercinėje arba pramoninėje veikloje, pažeidžiant Naudojimo Instrukcijų knygelėje išdėstytas nuostatas. • Gaminys buvo taisomas neturinčiame tam įgaliojimų serviso centre, buvo pažeisti sandarikliai arba yra kokių nors mėginimo atidaryti gaminio korpusą požymių ir pan. • Gaminio korpusas yra pažeistas mechaniniu būdu. • Gaminys buvo netinkamai įjungtas į elektros tinklą arba perdegė dėl įtampos šuolių elektros instaliacijoje ir pan. • Gaminys buvo sugadintas žaibo išlydžio, ugnies, vandens arba dėl kokių nors kitokių neigiamų veiksnių, tokių kaip agresyvios medžiagos ir skysčiai, poveikio. • Į gaminio vidų pateko vabzdžių arba pašalinių daiktų.

5. 1-ame punkte paminėti Garantiniai Įsipareigojimai negalioja priedams ir dalims, kurios dėvisi natūraliu būdu: vaizdajuostėms ir videogalvutėms, juostoms, baterijoms, nuotolinio valdymo pulteliams, antenoms ir pan.

6. Garantiniai įsipareigojimai galioja garso kolonėlėms ir automobiliniams garsiakalbiams, išskyrus atvejus, kai yra perdegusios garsiakalbių ritės arba jie pažeisti mechaniniu būdu.

7. Garantinis taisymas turi būti atliekamas tik naudojant originalias atsargines dalis. Privaloma pateikti visus gaminio įsigijimo dokumentus (kasos čekį, sąskaitą-faktūrą ir pan.) ir tinkamai užpildytą garantijos kortelę.

8. Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, jei nenurodyta kitaip.

9. Garantinis laikotarpis yra pratęsiamas, jei sandėlyje nėra originalių atsarginių dalių. Importo draudimo atveju arba susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, remontas turi būti atidedamas arba stabdomas.

Servisas perspėja, kad neatsako už informacijos praradimą ar sugadinimą jeigu klientas ją paliko informacijos laikmenose kartu su įranga nepriklausomai ar tos laikmenos yra sudedamoji įrangos dalis.

Eksportininkas
JVC Polska sp.z o.o.
01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116A
http://www.jvc-europe.com